Segueix-nos
Ordenances municipals i reglaments

Normativa d’edicions i publicacions de l’Ajuntament d’Artà

Normativa del fòrum de participació ciutadana de la Colònia de Sant Pere

Normes generals de funcionament i d’ús del pavelló Poliesportiu Municipal Na Caragol, de la Piscina Municipal i de les pistes de tennis

Ordenança municipal de circulació

Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi d’Artà

Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions

Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal en l’entorn humà

Ordenança municipal reguladora de la publicitat directa al terme municipal d’Artà

Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos comercials a les vies i espais públics d’Artà

Ordenança per la qual es regula la creació i el funcionament del registre electrònic municipal a l’Ajuntament d’Artà

Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament d’Artà

Ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació i de les normes de funcionament i utilització de l’habitatge d’emergència social
Ordenança municipal reguladora dels fraccionaments i ajornaments en el pagament dels deutes tributaris

Perfils lingüístics de l’Ajuntament d’Artà 

Reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Artà

Reglament d’ús de les sales insonoritzades de l’edifici Ses Escoles

Reglament d’ús del Parc Verd d’Artà

Reglament de funcionament del Viver d’Empreses d’Artà

Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i els mercats temporals

Reglament de la Comissió Municipal de Festes

Reglament de participació ciutadana

Reglament de protocol, honors, distincions i cerimonial de l’Ajuntament d’Artà

Reglament de règim intern de la Residència de Persones Majors i normes de convivència del centre

Reglament de règim intern de les escoletes d’infants que depenen de l’Ajuntament d’Artà

Reglament del Consell Municipal de l’Esport del municipi d’Artà

Reglament del servei de menjar a domicili de l’Ajuntament d’Artà

Reglament del Teatre Municipal d'Artà
Reglament dels serveis de proveïment d'aigua potable i de clavegueram

Reglament municipal del voluntariat de serveis socials

Reglament municipal pel qual es regula l’estacionament en superfície amb limitació horària

Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà

Reglament municipal regulador de subvencions

Reglament per a l’ús de la marca D’Artà

Reglament sobre l’ús de la factura electrònica a l’Ajuntament d’Artà