INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Pla Municipal de Drogues: RESPON L'ENQUESTA
 

10/02/2017


Respon l'enquesta pitjant aquí

 

L'elaboració del Pla Municipal de Drogues (PMD) es farà comptant amb la participació ciutadana. L'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania una enquesta destinada a esbrinar quina és la realitat que es viu al poble respecte d'aquesta temàtica, que ha de servir per després poder elaborar el primer diagnòstic. Les preguntes van encaminades a recopilar informació sobre la percepció que té la ciutadania sobre el consum de drogues al municipi. 

 

L'enquesta és anònima i es pot emplenar a través de la pàgina web municipal fins el 20 de març de 2017. A més, se n'ha informat la comunitat educativa i tots els centres educatius la tenen a la seva disposició. Per altra banda, també s'ha elaborat una enquesta específica per als alumnes de secundària, els quals la respondran en el seu centre.

 

El formulari conté tota una sèrie de qüestions sobre temes com la percepció del consum de drogues al municipi, la percepció del compliment de la normativa, la percepció de problemes i, a més, demana opinió sobre com s'haurien de solucionar els problemes.

 

Així doncs, hi podem trobar preguntes com "Hi ha èpoques en què es modifiquen els hàbits de consum?", "Quines són les drogues més consumides?" o "Creis que es respecta la normativa en quant a la venda d'alcohol i tabac?".

 

El Pla Municipal de Drogues

El Pla Municipal de Drogues d'Artà és una eina per promoure i avaluar activitats dirigides a la prevenció comunitària. La seva elaboració es va aprovar en el ple del 30 de maig de 2016, amb el suport unànime de tot el consistori, que el concep com un instrument bàsic i necessari per a conèixer i actuar davant d'una realitat municipal.

 

El 25 de gener passat es va dur a terme la primera reunió, en la qual es formà la comissió tècnica que n'ha de gestionar l'elaboració i en la qual també es va acordar que la recollida d'informació es faria a través d'enquestes a la població. A partir de les respostes recollides, s'elaborarà un diagnòstic que es presentarà durant el mes d'abril. Després, es decidiran les futures accions que es duran a terme. 

 

Ple en què s'aprovà l'elaboració del PMD