INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà










Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'acció



Enllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
















 AVÍS. Publicació de l'acta de la mesa de contractació per a la concesió demanial dels serveis del bar del Teatre
 

16/02/2017

Secretaria

S'ha publicat al PERFIL DEL CONTRACTANT l'acta de la mesa de contractació, lectura de l'informe del sobre B, de la contractació per a la concessió demanial de l'explotació dels serveis de bar del Teatre d'Artà. Trobareu el document a l'apartat "aprovació definitiva" de l'expedient núm. 3