INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 EFECTES DEL TEMPORAL: L'Ajuntament quantifica els danys en prop de 92.000 euros
 S'han de reparar dos murs de contenció i l'esbaldrec a la murada

17/02/2017


La reparació dels desperfectes causats pel temporal del mes de gener en els béns públics d’Artà tendrà un cost de prop de 91.684 euros. És la suma dels pressupostos per reparar l’esfondrament de part de dos murs de contenció i l’esbaldrec detectat a la murada de Sant Salvador.

Els murs de contenció que s’han de reparar són el del camí de na Jordana (47.912,66 €) i el del carrer de s’Abeurador (36.717,45 €). Els dos esfondraments han estat valorats pels tècnics municipals. En el primer cas, es tracta d’un mur de contenció de terres damunt el qual se sustenta una carretera de la xarxa local. Hi han caigut dos trams de mur: un de 7,5 metres i un altre d’entre 1 i 2 metres que està en un revolt. En el cas del carrer de s’Abeurador, es tracta d’un mur de contenció de terres en què s’han esfondrat 5 metres i, s’han detectat fissures i deficiències en els trams annexos. En aquest cas, s’hauran de reconstruir entre 20 i 25 metres.

Pel que fa a l’esbaldrec a Sant Salvador (7.055,51 €), la valoració l’ha dut a terme la direcció insular de Patrimoni, ja que es tracta d’un element catalogat com a Bé d’Interès Cultural. L’esbaldrec és de 5 metres quadrats, aproximadament, i poca profunditat. L’informe del Consell hi recomana una actuació d’urgència i dur a terme una revisió general del conjunt de les murades. Les pedres es recuperaran i es reconstruirà la cara exterior amb la mateixa tècnica amb la que es va fer originalment: paret en verd amb morter de calç.


 

Els ajuts del govern central

L’Ajuntament ha presentat aquests pressuposts per optar als ajuts del govern central inclosos en el Reial Decret Llei 2/2017 del 27 de gener, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats pels temporals. Els ajuts a les institucions municipals podran ser com a màxim del 50 per cent del cost total, excloent-hi els treballs duts a terme amb mitjans propis de l’Ajuntament. L’import, si es concedeix, es pagarà amb càrrec al crèdit habilitat pel Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials.