Segueix-nos
23/04/2021
23 d’abril: actualització de les dades del Centre de Salut d'Artà sobre la Covid-19
El Centre de Salut d’Artà notifica avui un cas de Covid-19 actiu al municipi, quatre menys que fa una setmana; El Govern manté Mallorca en el nivell 2 d'alerta i a partir de demà flexibilitza mesures en restauració, comerç i altres àmbits

Al municipi d’Artà hi ha a dia d’avui un cas actiu de Covid-19, segons la informació que ha facilitat el centre de salut a l’Ajuntament. Això suposa una minva de quatre casos respecte a una setmana enrere, quan n’hi havia cinc. La situació epidemiològica al municipi és bona i segueix una tendència òptima. Mentrestant, la vacunació s’ha ampliat a un major número de grups d’edat (poden demanar cita en línia les persones nascudes entre 1952 i 1961) i el ritme de cridades s’ha accelerat.  

Per altra banda, demà dissabte entren en vigor les noves mesures que s’han adoptat al Consell de Govern extraordinari d’avui, on s’han revisat els nivells d’alerta sanitària corresponents a cadascuna de les illes i s’ha endarrerit el toc de queda de les 22.00 hores a les 23.00 hores a tot l’arxipèlag. A Mallorca es manté el nivell 2 d’alerta i s’han flexibilitzat una sèrie de mesures que afecten sobretot les capacitats màximes i els horaris d’activitats com la restauració i el comerç. 

Aquestes són les principals:

Reunions familiars i socials

A totes les illes, el màxim permès de participants en reunions familiars i socials es manté en sis persones, tant en interiors com en exteriors. Ara bé, mentre que en interiors hauran de continuar sent de com a màxim dos nuclis de convivència, en exteriors aquesta limitació desapareix i no hi haurà un màxim de nuclis de convivència. Així i tot, es recomana que en espais exteriors es limiti el número d’unitats de convivència participants, així com espaiar i reduir les reunions socials amb diferents unitats de convivència.

Comerç

A Mallorca, l’horari màxim de tancament del comerç no essencial s’amplia una hora més, fins a les 21.00 h, i la capacitat màxima es manté en el 75%. Les grans superfícies i els centres comercials podran tornar a obrir en diumenges i altres festius de lliure obertura, amb una capacitat màxima del 50 %. A més, és obligatori disposar de mesuradors de CO2 visibles en centres comercials i grans superfícies.

Restauració

La restauració de Mallorca continuarà amb els espais interiors tancats, però s’introdueixen modificacions a l’exterior, on es podrà ocupar tota la capacitat màxima (fins ara estava establert un màxim del 50 %). A més, les taules podran estar ocupades per 4 persones sense limitació de nuclis de convivència, tot i que es recomana limitar el nombre de nuclis. L’horari d’obertura s’amplia de dilluns a dijous, quan podran obrir també de les 20.00 a les 22.30 h. En canvi, els divendres, dissabtes y diumenges l’horari de tancament es manté a les 17.00 h.

Esdeveniments esportius

Queda prohibit el consum d’aliments i begudes per part del públic, excepte a la zona de bar que hi pugui haver a les instal·lacions, activitat que s’ha de dur a terme d'acord amb la normativa aplicable a les activitats de restauració. A les competicions d’àmbit estatal es podrà augmentar el numero límit de persones assistents, mantenint els percentatges establerts, exclusivament en les fases finals de la competició o play-off, prèvia autorització per part de la Direcció General de Salut Pública.

Esport federat

Es permeten les competicions esportives federades d’equip i contacte a partir dels 6 anys a totes les illes.

Activitat esportiva

S’incrementa de 10 a 15 el nombre màxim de persones en els grups d’activitats dirigides de baixa intensitat, amb un 30% d’aforament màxim.

Clubs de gent gran

S’amplien a 10 persones màxim les activitats a l’interior i a 15 a l’exterior, que fins ara estaven limitades a 6 persones. Això no obstant, es manté el màxim de cabuda al 50 %.

Locals de joc i apostes

A Mallorca, poden tornar a obrir els locals de joc i apostes, amb una cabuda màxima del 30 %, però sense activitat de restauració a l’interior. Els locals podran tancar com a màxim a les 17.00 h i estan obligats a assegurar una ventilació correcta, amb mesuradors de CO2 instal·lats en llocs visibles.

Platges

Pel que fa a les platges, com que són un espai exterior, es manté el nombre màxim de 6 persones per grup, però s’elimina el màxim de nuclis de convivència.

Atraccions de fira

Les atraccions es poden habilitar en grups de màxim tres i hi ha d'haver una distància mínima de 25 metres entre grups d'atraccions. En cas que les atraccions siguin d'ús exclusivament individual (un usuari per viatge), no es comptabilitzen en el còmput total d'atraccions. Tampoc no queden sotmeses a aquestes limitacions de distàncies i agrupacions aquelles atraccions i parades que facin servir com a establiment d’atenció al públic un vehicle remolc (xurreries, casetes de tir i anàlegs, tómboles).

Tornar a d'alt