Segueix-nos
05/07/2022
Ampliació del tràmit d'informació pública del projecte de decret pel qual s'aprova el PORN de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la península de Llevant
Aquest nou termini finalitza el 22 de juliol de 2022, inclòs

Avui ha estat publicat al BOIB l'anunci de l’ampliació del tràmit d'informació pública del projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la península de Llevant. Mitjançant resolució del director general d'Espais Naturals i Biodiversitat d'1 de juliol de 2022, s'ha ampliat el termini fins al 22 de juliol de 2022. 

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de juny de 2022 (núm. 74) es va publicar l'anunci relatiu al tràmit d'informació pública del projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la península de Llevant. Aquest tràmit, obert durant el termini d'1 mes a comptar des de la publicació de l'anunci en el BOIB, finalitzava el 7 de juliol de 2022.

Sol·licitud de l'Ajuntament d'Artà

L'Ajuntamenty d'Artà sol·licità a finals de juny a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat una ampliació del termini del tràmit d’informació pública del projecte i la convocatòria de reunions públiques per poder explicar el contingut del projecte de decret a la ciutadania. 

Tornar a d'alt