Segueix-nos
28/07/2022
La situació de sequera, un escenari preocupant de prealerta que ha de menester de l’esforç col·lectiu
L’Ajuntament d’Artà inicia una campanya informativa sobre la minva de les reserves hídriques al municipi, sol·licitant la col·laboració de tothom, i intensifica l'adopció d'una sèrie de mesures directes per evitar que s’agreugi la situació

Balears travessa actualment per una preocupant situació de sequera, tal com posà de manifest la Direcció General de Recursos Hídrics en una recent reunió amb responsables i tècnics de diferents municipis. L’augment de la demanda d’aigua potable en època estival, la falta de pluges i les altes temperatures han accentuat la pressió sobre aquest recurs en els darrers mesos, un fet que preocupa a les autoritats. 

A Artà, l’índex de sequera hidrològica es troba en fase de prealerta des de l’estiu passat, amb una notable minva des de gener d’enguany. Aquesta situació, de seguir així, pot tenir en breu efectes directes sobre la població i les seves activitats.

Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Artà, que dilluns aprovà per unanimitat el Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua, intensificarà la seva feina per millorar la gestió del consum d’aigua. Per una part, continuarà cercant i arreglant les fuites existents a la xarxa d’aigua municipal, seguirà revisant i aplicant les actuacions que es detallen des del GOIB en aquestes situacions, mesurarà l’estat dels pous amb major continuïtat per dur un seguiment i avançar possibles solucions i adoptarà un major control de la despesa d’aigua als edificis municipals. També revisarà els comptadors per detectar els que s’utilitzen de manera il·lícita i evitar el descontrol de consum. Per altra banda, està cercant solucions per no haver d’utilitzar aigua potable per a la neteja viària en el transcurs d’aquestes festes i per al reg de les terres. I, de cara a la ciutadania en particular, ha iniciat una campanya informativa per sensibilitzar els diferents col·lectius (establiments hotelers, residencials extensius, lloguers de vacacions, sector nàutic, restauració) sobre l’actual situació i demanar els seus esforços per reduir el consum d’aigua i contribuir a un benefici col·lectiu i a una millora del medi ambient. Perquè l’aigua és un bé comú. Actuem amb civisme.

Tornar a d'alt