Segueix-nos
03/08/2022
Millorar, gestionar i estalviar aigua, una feina contínua que ara adquireix prioritat

Entre les diverses accions que s’han de desenvolupar des de l’Administració per millorar el sistema de gestió de l’aigua hi ha la redacció i aprovació d’un pla de gestió de l’aigua. A Artà, al darrer Ple es va aprovar la proposta d’aquest pla, però, per a la seva tramitació definitiva, ha de passar per dues fases més: l’obertura a la ciutadania perquè pugui presentar propostes i obtenir l’informe corresponent de la Direcció General de Recursos Hídrics.

Així, ahir va sortir publicat en el BOIB l'obertura del tràmit d'informació pública de trenta dies hàbils (a partir d'avui) perquè les persones legítimament interessades presentin, si així ho consideren oportú, al·legacions al Pla de gestió sostenible de l'aigua d'Artà (2022-2027) (consultau el Pla aquí).

Aquest Pla de gestió sostenible de l'aigua té com a objectiu general preveure un conjunt d'actuacions d'àmbit municipal per conèixer l’estat del recurs, optimitzar la demanda d'aigua i millorar l'eficiència de les xarxes d'abastament i sanejament, i evitar el deteriorament dels recursos hídrics. 

Així mateix, aquest Pla es presenta com un instrument per gestionar el proveïment d’aigua al municipi durant els propers 6 anys i acomplir, així, allò que marca la Directiva Marc de l’Aigua, desplegada en el Pla hidrològic de la demarcació de les Illes Balears. El Pla de gestió s'estructura en 4 eixos principals: eficiència de captació; eficiència en la xarxa de distribució i consum; gestió de la demanda i campanyes de conscienciació ciutadana i eficiència en les xarxes de sanejament i drenatge. Amb un total de 20 accions i un cost aproximat per a aquest cicle (2022-2027) de més de 9 milions d'euros, s’espera millorar les mancances que tenim al municipi en la gestió integral de l’aigua.

Un moment delicat per la sequera que patim

Com ja es va anunciar fa uns dies (vegeu aquí), l’Ajuntament ha posat en marxa diverses actuacions, entre elles la publicació d’un ban amb les accions operatives per evitar que s’agreugi la situació (consultau el ban clicant aquí) i la reedició d’un fulletó informatiu per a la ciutadania que inclou mesures per reduir el consum d’aigua a les llars (consultau-lo aquí).

L’aigua és un bé comú. Actuem amb civisme.

Documents relacionats
Tornar a d'alt