Segueix-nos
16/11/2022
Definides les nou propostes dels pressupostos participatius que s’executaran el 2023
La Comissió Permanent de Participació Ciutadana, reunida dilluns, avaluà i tragué les conclusions del procés i decidí les accions que podran dur-se a terme segons normativa

La Comissió Permanent de Participació Ciutadana es reuní a començaments d’aquesta setmana per fer una avaluació del procés dels pressupostos participatius d’enguany, extreure’n les conclusions i, sobretot, per definir les propostes que finalment es duran a terme en base al que estableix la normativa. La Comissió decidí que seran nou les propostes que podran executar-se dins l’any 2023, tenint en compte que algunes amb major puntuació superaven el pressupost i no podien modificar-se per ajustar-s’hi econòmicament, tal com es preveu a les normes reguladores del procés.

Les accions que es duran a terme a Artà seran la millora de la xarxa de pluvials (428 punts, 1ª), patis inclusius, col·laboratius i coeducatius (385 punts, 2ª), la compra de material esportiu per als clubs del municipi (225 punts, 6ª) i la conscienciació sobre els excrements canins i més control policial (169 punts, 7ª). La suma del cost de totes elles ascendeix a 110.000 euros. Han quedat fora la il·luminació fins a Ses Pesqueres, la pavimentació del carrer de la Caritat i la substitució de la caldera de la piscina municipal (3ª, 4ª i 5ª amb més punts, respectivament) per excedir el pressupost.

A la Colònia de Sant Pere, s’executaran les millores del vial costaner des de la Colònia fins a Ca Los Camps, per una part, i de la Colònia fins a s’Estanyol, per l’altra, que varen les les dues propostes amb més punts. I també la col·locació de més papereres (87 punts, 4ª), fer ombra al parc amb veles (82 punts, 5ª) i habilitar una pista de vòlei platja (65 punts, 7ª). La sembrada d’arbres als carrers amples i a les places (103 punts, 3ª) i la compra d’un piano de mitja cua (70 punts, 6ª), varen ser descartades. La suma dels costs de les cinc propostes puja fins els 69.600 euros.    

Conclusions

En el transcurs de la reunió s’exposaren les conclusions del procés d’enguany. Es parlà de la consolidació del procediment, de la bona participació en la selecció de propostes i en la votació, de l’elevada participació en els tallers de defensa de propostes i de la baixa participació en la votació presencial, i també s’apuntà que el fet de no fer el repartiment del llibret casa per casa no afectà al número de vots. Finalment s’acordà que es revisaria de cara a l’any que ve la normativa dels pressupostos participatius per adaptar-la a la nova realitat i als nous grups de decisió.

La Comissió Permanent de Participació Ciutadana és l’orgue creat per millorar les polítiques públiques en matèria de participació ciutadana, per garantir la transparència i a neutralitat dels processos participatius del municipi i per coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana existents, entre d’altres.

Tornar a d'alt