Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Contractació vigent

Data de creació: 26/10/2017
Núm. d'expedient: 06/2017
Forma d'adjudicació: Contracte de serveis per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació
Unitat de tràmit: Ajuntament d'Artà
Descripció: Concessió de l'explotació del servei de bar del Camp de Futbol Ses Pesqueres d'Artà, tramitació urgent
Termini de presentació: 13 dies naturals, fins dia 8 de novembre de 2017 a les 13 h
Lloc de publicació: BOIB núm. 131, de 26/10/2017
Adjudicació provisional:

188-ACTA MESA 23 NOV 23_30 H NOU INFOR SOBRE B.pdf [136.40 kB]

Adjudicació definitiva:

188-CONTRACTE BAR CAMP FUTBOL.pdf [105.29 kB]

Plec:

188-ACTA MESA 23 NOV 13 H.pdf [246.98 kB]

Plec de condicions:

188-ACTA MESA OBERTURA SOBRE B.pdf [105.36 kB]

Memòria:

188-eBoib.pdf [245.77 kB]

Pressupost:

188-ACTA MESA SOBRE B_20 NOV 2017.pdf [97.17 kB]

Plec de preinscripció:

188-ACTA MESA OBERTURA SOBRES.pdf [159.77 kB]

Plec econòmic:

188-PLECS ADMINISTRATIUS.pdf [1.06 MB]

Plec tècnic:

188-PLECS TECNICS.pdf [252.60 kB]

Annexos:

188-INVENTARI CAMP DE FUTBOL 2017.pdf [101.04 kB]