Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Contractació vigent

Data de creació: 17/05/2018
Núm. d'expedient: 4/2018
Forma d'adjudicació: Contracte de serveis per procediment obert, ofereix econ˛micament mÚs avantatjosa, diversos criteris dĺadjudicaciˇ
Unitat de tràmit: Ajuntament d'ArtÓ
Descripció: Contracte de gestiˇ servei p˙blic de vigilÓncia, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal d'ArtÓ, les temporades 2018 a 2021, tramitaciˇ urgent
Termini de presentació: 8 dies naturals des de la publicaciˇ (28/05/2018)
Termini de duració: 4 anys
Adjudicació definitiva:

194-CONVENI MARSAVE 2018.pdf [191.84 kB]

Plec:

194-correccio errors PCAP socorristes 2018_2.pdf [61.29 kB]

Plec de condicions:

194-PCAP SOCORRISTES 2018-2021 - nova LCSPdefinitiu.pdf [180.96 kB]

Memòria:

194-EDICTO Salvamento_BORRADOR.pdf [106.41 kB]

Plec tècnic:

194-PPT SOCORRSITES 2018-2021.pdf [83.17 kB]

Annexos:

194-correccio errors i ajornament presentacio ofertes.pdf [57.17 kB]