El tauler d'anuncis pretén facilitar als ciutadans la consulta dels anuncis publicats i exposats en el tauler d'anuncis oficial de l'Ajuntament.

Classificació Descripció Remitent Número de registre Document PDF
Administració de Justícia Expedient de matrimoni nº 23/2017
Registre Civil nº 2 Palma de Mallorca E 10

114.42 kB

Ajuntament d'Artà Informació pública de l'expedient promogut per canviar l'ús d'un garatge a local comercial
Departament d'obres i urbanisme

316.73 kB

Ajuntament d'Artà Informació pública de l'expedient d'obres núm. 2016/389-60 i d'activitat núm. 52/2016 promogut per reformar i canviar l'ús d'un habitatge unifamiliar a hotel de turisme d'interior
Departament d'obres i urbanisme

366.95 kB