Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'

 

SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN UN PROCÉS SELECTIU DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

 

Bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, una (1) plaça vacant de personal laboral fix de la categoria d'oficial primera de la Brigada, especialitat fontaneria, de l'Ajuntament d'Artà (codi FONT2024)

- Bases de la convocatòria (BOIB 78, d'11 de juny de 2024) (publicat 11.06.24)

- Publicació de la convocatòria al BOE (BOE núm. 151, de 22.06.24) (publicat 24.06.24)

 

Bases que han de regir el concurs de mèrits per cobrir temporalment el lloc de treball de director artístic o directora artística del Teatre Municipal de l'Ajuntament d'Artà i la creació d'una borsa de feina i avocació puntual de les competències de la Junta de Govern Local

- Bases de la convocatòria (BOIB 70, de 28 demaig de 2024) (publicat 28.05.24)

- Resolució de relació provisional d'admesos i exclosos (publicat 11.06.24)

- Resolució de relació definitiva d'admesos i exclosos (publicat 17.06.24)

- Resultat provisional de baremació dels mèrits (publicat 18.06.24)

- Resultat definitiu de baremació de mèrits (publicat 24.06.24)

- Decret de constitució de borsa de treball (publicat 25.06.24)

 

Bases que han de regir el concurs de mèrits per cobrir temporalment el lloc de treball d'ajudant de cuina a la Residència Posada del Olors de l'Ajuntament d'Artà i la creació d'una borsa de feina

- Bases de la convocatòria (BOIB 69, de 25 de maig de 2024) (publicat 27.05.24)

- Resolució de relació provisional d'admesos i exclosos (publicat 11.06.24)

- Resolució de relació definitiva d'admesos i exclosos (publicat 17.06.24)

- Resultat provisional de la baremació de mèrits (publicat 17.06.24)

- Resultat definitiu de la baremació de mèrits (publicat 18.06.24)

 - Decret de constitució de la borsa de treball d'Ajudant de Cuina per a la Residència "Posada dels Olors" (publicat 18.06.24)

 

Bases per a la provisió temporal en comissió de serveis de caràcter voluntari d'un lloc de treball vacant d'oficial/a de la Policia Local de  l'Ajuntament d'Artà (codi OFIC2024)

- Bases de la convocatòria (BOIB 63, de 14 de maig de 2024)

- Llista provisional d'admesos i nomenament i convocatòria de la Comissió Valorativa del procediment selectiu (publicat 05.06.24)

- Llista definitiva d'admesos i exclosos (publicat 21.06.24)

- Resultat provisional de la valoració mèrits (publicat 24.06.24)

- Resultat definitiu de la valoració de mèrits (publicat 25.06.24)

 

Ban personal de neteja per a la Residència i el Centre de Dia d'Artà

- Ban (09042024)

- Valoració de mèrits del personal de neteja

- Valoració de mèrits (15042024)

 

Ban infermer-a per a la Residència de Persones Majors d'Artà 

- Ban (08042024)

- Valoració de mèrits (08042024)

 

Ban ajudant de cuina per a la Residència de Persones Majors d'Artà

- Ban (04042024)

- Valoració de mèrits (04042024)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits.

 

Ban d'auxiliar d'infermeria per a la Residència de Persones Majors

- Ban (21032024)

- Valoració de mèrits (21032024)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban de professor/a de vent metall de l'Escola de Música d'Artà

- Ban (18032024)

- Valoració de mèrits (18032024)

- Resultats de la valoraió de mèrits (02042024)

 

Bases específiques que han de regir el procediment selectiu per constituir una borsa de feina de tècnic o tècnica de gestió de fons europeus com a personal funcionari interí de programa de l’Ajuntament d’Artà (codi TGFE2024)

- Bases de la convocatòria (BOIB 36, de 14 de març de 2024)

- Modificació bases de la convocatòria (BOIB 48, d'11 d'abril de 2024)

- Resolució de relació provisional d'aspirants admesos i exclosos 

- Resolució de relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos

- Resolució de rectificació d'errada material en Decret de llista definitiva admesos i exclosos (publicació 24.05.24)

- Resultat provisional de la baremació dels mèrits (publicació 04.06.24)

- Resultat DEFINITIU de la baremació dels mèrits (publicació 14.06.24)

Constitució del programa temporal de Tècnic de Gestió de Fons Europeus (publicació 26.06.24)

 

Ban ajudant de cuina per a la Residència de Persones Majors

- Ban (22022024)

- Valoració de mèrits (22022024)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban auxiliar d'infermeria o treballador/a familiar per al Centre de Dia 

- Ban (22012024)

- Valoració de mèrits (22012024)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban personal de neteja per a la Residència 

- Ban (10012024)

- Valoració de mèrits (10012024)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (15012024)

 

Ban auxiliar d'infermeria o treballador/a familiar per al Centre de Dia i SAD

- Ban

- Valoració de mèrits (14122023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (27122023)

 

Ban ajudant de cuina per a la Residència de Persones Majors d'Artà

- Ban (05122023)

- Valoració de mèrits (05122023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban auxiliar d'infermeria/treballaror familiar pel Centre de Dia

- Ban (21112023)

- Valoració de mèrits (21112023)

 

Ban per contractar un educador de medi obert

- Ban ( 14112023)

- Valoració de mèrits (14112023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (01122023)

 

Ban auxiliar d'infermeria Centre de Dia

- Ban auxiliar infermeria (17102023)

- Valoració de mèrits auxiliar infermeria (17102023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

-Resultats de la valoració de mèrits (30102023)

 

Ban treballador/ora social

- Ban (17102023)

- Valoració de mèrits (17102023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (03112023)

 

Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir una (1) plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, comeses especials, zelador o zeladora, de l’Ajuntament d’Artà (codi ZEL2023), mitjançant concurs oposició

Bases de la convocatòria (BOIB 137, de 7 d'octubre de 2023)

- Anunci de la convocatòria al BOE 251, de 20 d'octubre de 2023

 

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, quatre (4) places vacants de personal laboral fix de la categoria d’auxiliar de clínica de l’Ajuntament d’Artà (codi AINF2023)

- Bases de la convocatòria (BOIB 132, de 26 de setembre de 2023)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Resolució de relació provisional d'aspirants admesos i exclosos

- Resolució de relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, modificació del tribunal qualificador i publicació data fase oposició (06.06.24)

- Resultat provisional de la fase d'oposició (09.07.24)

 

Ban personal de neteja per a la Residència

- Ban  (15092023)

- Valoració de mèrits (15092023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (26092023)

 

Ban professor Escola de Música, especialitat de percussió (07092023)

- Ban (07092023)

- Valoració de mèrits (07092023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban auxiliar d'infermeria per a la Residència de Persones Majors

- Ban (05092023)

- Valoració de mèrits auxiliar infermeria (05092023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban professor de l'Escola de Música (especialitat de percussió)

- Ban (29082023)

- Valoració de mèrits professor de percussió (29082023)

 

Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir cinc (5) places de personal funcionari de carrera, per torn lliure, de l’escala d’administració general, subescala auxiliar administrativa, de l’Ajuntament d’Artà (codi AUX2023), mitjançant concurs oposició

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 115, de 19 d'agost de 2023)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Decret de relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procediment (publicat 27.06.24)

- Decret de relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos en el procediment (publicat 16.07.24)

 

Ban auxiliar infermeria per la Residència de persones majors

- Ban (02082023)

- Valoració de mèrits (02082023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban personal de taquilla del teatre

- Ban 

- Valoració de mèrits (21072023)

- Resultats de la valoració de mèrits (31072023)

 

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball complementari de cap dels Serveis Socials.

- Bases de la convocatòria (BOIB 15-07-2023)

- Llista de persones admeses i excloses (27-07-2023)

- Resolució d'adjudicació del lloc de treball 

- Resolució reclamació contra la provisió del lloc de treball

 

Ban escola de música

- Ban (14072023)

- Valoració de mèrits escola de música

- Resultats de la valoració de mèrits (21072023)

 

Ban tècnic de llum i so

- Ban (11072023)

- Valoració de mèrits tècnic de llum i so

 

Ban per contractar un/a integrador/a social

- Ban (06072023)

- Valoració de mèrits integració social (06072023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per la Residència 

- Ban (28062023)

- Valoració de mèrits auxiliar infermeria (28062023)

- Resultats de la valoració de mèrits (03072023)

 

Ban  per contractar un/a tècnic/a d'imatge i so pel Teatre d'Artà

- Ban tècnic de so (21062023)

- Valoració de mèrits (21062023)

 

Ban per contractar un/a ajudant de cuina per cobrir les vacances del personal

- Ban ajudant de cuina (05062023)

- Valoració de mèrits (05062023)

- Resultats de la prova de llengua catalana (13/06/2023)

 

Ban per contractar, a temps parcial, un/a auxiliar de biblioteca per a la Biblioteca de la Colònia de Sant Pere per cobrir una baixa per maternitat  

- Ban d'auxiliar de biblioteca (17/05/2023)

- Valoració de mèrits (17/05/2023)

- Resultats de la prova de llengua catalana (30/05/2023)

- Resultats de la valoració de mèrits (31/05/2023)

 

Ban per contractar, de manera temporal i a jornada completa, una persona per al servei de neteja per cobrir les vacances del personal de neteja de la Residència de Persones Majors

- Ban de personal de neteja (17/05/2023)

- Valoració de mèrits (17/05/2023)

- Resultats de la prova de llengua catalana (30/05/2023)

- Resultats de la valoració de mèrits (31/05/2023)

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria al Centre de Dia

- Ban auxiliar infermeria (15052023) 

- Valoració de mèrits auxiliar infermeria (15052023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (29052023)

 

Ban per contractar un educador de medi obert

- Ban (15052023)

- Valoració de mèrits educador de medi obert

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (02062023)

 

Ban per contractar un cuiner per la Residència de Persones Majors

- Ban (05052023)

- Valoració de mèrits cuiner (05052023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (11052023)

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per a la Residència

- Ban (27042023)

- Valoració de mèrits de l'auxiliar d'infermeria per la residència

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per al Centre de Dia

- Ban (14042023)

- Valoració de mèrits auxiliar d'infermeria

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per a cobrir la titularitat de jutge de pau suplent

BOIB núm. 43, de 06.04.23 de la convocatòria

- Sol·licitud genèrica

Declaració jurada

 

Ban per contractar un/a monitor/a de temps lliure

- Ban monitor/a de temps lliure (03042023)

- Valoració de mèrits monitor/a de temps lliure (03042023)

 

Ban per contractar un/a taquiller/era per al Teatre

- Ban

- Valoració de mèrits

 

Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, dues (2) places de netejador o netejadora com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà (codi NET2023)

- Bases de la convocatòria (BOIB núm 29, de 7 de març de 2023)

-Anunci de la convocatòria al BOE

 

Ban per contractar un/a treballador/a familiar pel Centre de Dia

- Ban (14022023)

- Valoració de mèrits 

 

Convocatòria i bases per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament d’Artà

- Bases específiques de la convocatòria (BOIB 16, de 4 de febrer de 2023)

- Correcció d'error material de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2023 referent a la convocatòria i bases per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament d’Artà (pel que fa al nivell de català exigit)

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament d'Artà

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador i de valoració de mèrits

- Acta núm. 2 de la llista definitiva per a la constitució de la borsa

- Decret de constitució de la borsa de treball

 

Convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, una (1) plaça de documentalista com a personal laboral fix

Bases específiques de la convocatòria ( BOIB 143, de 5 de novembre de 2022)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Llista provisional de persones admeses i excloses i designació del tribunal qualificador

- Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria als exercicis de la fase d'oposició

Acta dels resultats provisionals del primer exercici de la fase d'oposició (18/05/2023)

- Acta dels resultats definitius del primer exercici de la fase d'oposició i provisionals del segon exercici i de la valoració de mèrits (25/05/2023)

- Acta dels resultats definitius del procés sel·lectiu (01/06/2023)

- Resolució de Batlia d'adjudicació de la vacant i constitució de la borsa de feina (02/06/2023)

 

Ban per contractar un/a treballadora familiar pel Centre de Dia

- Ban (19/01/2023)

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la prova de llengua catalana (resultats definitius)

 

Ban per contractar un/a director/a per a la Residència de Persones Majors

Ban (15/12/2022)

- Valoració de mèrits per director/a de la Residència

- Resultats de la valoració de mèrits (29/12/2022)

 

Ban per contractar personal de neteja

- Ban (24112022)

- Valoració de mèrits del mersonal de neteja (24112022)

- Resultats de la valoració de mèrits (01122022)

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria

- Ban (11112022)

Valoració de mèrits (11112022)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (25112022)

 

Ban per contractar un/a treballador/a social

- Ban (28102022)

- Valoració de mèrits (28102022)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (10112022)

 

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, una plaça de treballador/a social com a personal laboral fix de l'Ajuntament d'Artà

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 139, de 27 d'octubre de 2022)

- Anunci de la convocatòria al BOE 

- Rectificació d'errada material al BOE

- Llista provisional de persones admeses i excloses i designació del tribunal qualificador

- Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria als exercicis de la fase d'oposició

- Acta dels resultats provisionals del primer exercici de la fase d'oposició (17/03/2023)

- Acta dels resultats definitius del primer exercici de la fase d'oposició i provisionals del segon exercici i de la valoració de mèrits (29/03/2023)

- Acta dels resultats definitius del procés sel·lectiu (11/04/2023)

- Resolució de Batlia d'adjudicació de la vacant i constitució de la borsa de feina (14/04/2023)

 

Ban per contractar un/a professor/a de percussió

- Ban (19102022)

- Valoració de mèrits (19102022)

- Resultats de la valoració de mèrits (27102022)

 

Ban per contractar  un/a auxiliar d'infermeria o un/a  tècnic/a d'atenció sociosanitària (23092022)

Ban auxiliar d'infermeria (23092022)

- Valoració de mèrits (23092022)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de a valoració de mèrits (06102022)

 

Ban per contractar un oficial primera 

- Ban oficial primera (21092022)

- Valoració de mèrits (oficial primera )

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (30092022)

 

Ban per contractar monitors/res de temps lliure

- Ban (16092022)

- Valoració de mèrits (monitors de temps lliure)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (monitors de temps lliure)

 

Ban per contractar un/a professor/a de guitarra (14092022)

- Ban (14092022)

- Valoració de mèrits (guitarra)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (26092022)

 

Ban per contractar un/a documentalista (09082022)

- Ban 09082022

- Valoració de mèrits 09082022

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria (05082022)

- Ban 05082022

- Valoració de mèrits 05082022

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, una plaça vacant de personal laboral fix de la categoria d'oficial primera de la brigada electricista

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022).

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses i designació del tribunal qualificador

- Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria als exercicis de la fase d'oposició (07/11/2022)

- Rectificació de l'errada material a la llista de persones admeses i excloses (09/11/2022)

- Acta dels resultats provisionals del primer i segon exercicis de la fase d'oposició (16/11/2022)

- Acta dels resultats definitius de la fase d'oposició i resultats provisionals de la valoració de mèrits (28/11/2022)

- Acta dels resultats definitius del procés selectiu (05/12/2022)

- Resolució de Batlia d'adjudicació de la vacant i constitució de borsa de feina. (07/12/2022)

 

Ban per contractar un/a professor/a de percussió

- Ban (15.07.2022)

- Valoració de mèrits percussionista

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria

- Ban (07.07.2022)

- Valoració de mèrits (07.07.2022)

 

Ban per contractar un/a oficial segona

- Ban oficial segona

- Valoració de mèrits oficial segona

 

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, dues places vacants de personal laboral fix de la categoria d’ajudant de cuina de l’Ajuntament d’Artà

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 84, de 28 de juny de 2022)

- Anunci de la convocatòria al BOE (05.07.2022)

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana (19/09/2022)

- Resultats de la prova de llengua catalana 

- Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria al primer exercici de la fase d'oposició (17/10/2022)

- Acta de constitució del tribunal (18/10/2022)

- Acta dels resultats provisionals del primer exercici de la fase d'oposició (21/10/2022)

- Acta dels resultats definitius del primer exercici de la fase d'oposició i convocatòria al segon exercici (27/10/2022)

Correcció de l'errada detectada a l'acta de 27/10/2022

- Acta dels resultats provisionals del segon exercici de la fase d'oposició (03/11/2022)

- Acta dels resultats definitius de la fase d'oposició i resultats provisionals de la valoració de mèrits (25/11/2022)

- Acta dels resultats definitius del procés selectiu (12/12/2022)

- Resolució de Batlia d'adjudicació de les vacants i de constitució de la borsa de feina (19/12/2022)

 

Bases que han de regir el procediment selectiu per constituir una borsa d’enginyer o enginyera com a personal funcionari interí d’administració especial, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, de l’Ajuntament d’Artà

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022)

- Sol·licitud

- Llistat provisional de persones admeses i excloses i designació de membres de la comissió avaluadora

- Acta núm. 1 de constitució de la comissió avaluadora

- Resolució de constitució d'una borsa d'enginyer/a 

 

Ban per contractar un/a ajudant de cuina per a la residència

- Ban ajudant de cuina

- Valoració de mèrits ajudant de cuina

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per proveir quatre places vacants de policia local com a personal funcionari de carrera pel sistema d'oposició

Bases de la convocatòria (BOIB 05-08-2021)

- Correcció d'errades a les bases de la convocatòria (BOIB 12-08-2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació de les bases (BOIB 11.09.21)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Rectificació de la llista provisional de persones admeses i excloses 

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

- Correcció errada material per omissió de la llista definitiva de persones admeses i excloses

- Calendari del primer exercici de la fase d'oposició.

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador i planificació dels dies de les proves

Acta núm. 2 del tribunal qualificador per valorar la realització de la primera prova (prova d'aptitud física)

- Temari sobre coneixements del terme municipal:

- Temari ordenances municipals i reglaments. Es pot trobar a la pàgina web municipal a l'apartat d'informació administrativa.

- Calendari de la segona prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 3 del Tribunal qualificador per dur a terme la segona prova

- Acta núm. 4, del Tribunal qualificador per valorar la realització de la segona prova

- Acta núm. 5 del Tribunal qualificador per estudiar la petició de revisió dels exercicis de la 2a prova

- Calendari de la tercera prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 6 del Tribunal qualificador per per dur a terme la tercera prova

- Acta núm. 9 del Tribunal qualificador per valorar la realització de la tercera prova

- Acta núm. 10 del Tribunal qualificador per estudiar la petició de revisió dels exercicis de la tercera prova

- Acta núm. 11 del Tribunal qualificador per dur a terme la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Acta núm. 12 del Tribunal qualificador per a la publicació de la llista provisional d'aspirants aprovats de la fase d'oposició

- Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves, que han de ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques

- Acta núm. 13 del Tribunal qualificador. Nomenament d'aspirant com a personal funcionari de carrera categoria policia local

- Acta núm. 14 del tribunal qualificador. Nomenament d'aspirant com a personal funcionari de carrera categoria policia local