Segueix-nos
Normes subsidiàries

 

Normativa. Text refós

BOIB 167, de 12/11/2015. Acord de complementació de les prescripcions imposades en l’acord d’aprovació definitiva de la revisió i adaptació de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del municipi d’Artà

Memòria justificativa (2010)

Memòria justificativa (2013)

Memòria justificativa de prescripcions (2015)

Estudi econòmic i financer

Plànol d’ordenació 01. Estructura general del territori

Plànol d’ordenació 02. Sòl rústic. Zonificació (1/4)

Plànol d’ordenació 03. Sòl rústic. Zonificació (2/4)

Plànol d’ordenació 04. Sòl rústic. Zonificació (3/4)

Plànol d’ordenació 05. Sòl rústic. Zonificació (4/4)

Plànol d’ordenació 06. Sòl rústic. Àrees de prevenció de riscs (1/4)

Plànol d’ordenació 07. Sòl rústic. Àrees de prevenció de riscs (2/4)

Plànol d’ordenació 08. Sòl rústic. Àrees de prevenció de riscs (3/4)

Plànol d’ordenació 09. Sòl rústic. Àrees de prevenció de riscs (4/4)

Plànol d’ordenació 10. Nucli d’Artà. Zonificació

Plànol d’ordenació 11. Nuclis de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx i s’Estanyol. Zonificació

Plànol d’ordenació 12. Nuclis de San Pedro i Betlem. Zonificació

Plànol d’ordenació 13. Zonificació lumínica

Plànol d’ordenació 14. Zones de prevenció de riscs. Vulnerabilitat d’aqüífers

Plànol d’ordenació 15. Sòl rústic. Xarxa de torrents. Pous de proveïment (1/4)

Plànol d’ordenació 16. Sòl rústic. Xarxa de torrents. Pous de proveïment (2/4)

Plànol d’ordenació 17. Sòl rústic. Xarxa de torrents. Pous de proveïment (3/4)

Plànol d’ordenació 18. Sòl rústic. Xarxa de torrents. Pous de proveïment (4/4)

Plànol d’informació 01. Sòl rústic. Planejament vigent

Plànol d’informació 02. Sòl rústic. Zonificació del PTM

Plànol d’informació 03. Sòl rústic. Àrees de prevenció de riscs del PTM

Plànol d’informació 04. Sòl rústic. Zonificació de l’aprovació inicial (2003)

Plànol d’informació 05. Sòl urbà. Planejament vigent. Nucli d’Artà

Plànol d’informació 06. Sòl urbà. Planejament vigent. Nuclis de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx i s’Estanyol

Plànol d’informació 07. Sòl urbà. Planejament vigent. Nuclis de Betlem i San Pedro

Plànol d’informació 08. Sòl urbà. Consolidació per la urbanització

Plànol d’informació 09. Sòl urbà. Nucli d’Artà. Dotació de serveis urbanístics

Plànol d’informació 10. Sòl urbà. Nuclis de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx i s'Estanyol. Dotació de serveis urbanístics

Plànol d’informació 11. Sòl urbà. Nuclis de San Pedro i Betlem. Dotació de serveis urbanístics