INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Juntes de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidènciesEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà

Període de pagament de l'IBI i l'IAE

Del 15 de setembre al 17 de novembre

 Primeres actuacions a l’aparcament de na Pati

 Oferta formativa per a persones adultes 2014-2015


 Llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per formar part de la borsa de treball d'educadors socials de l'Ajuntament d’Artà

 Anunci d'aprovació de les bases d'una borsa de feina d'educadors socials, mitjançant el sistema de concurs de mèrits