INICI

 Transparència
 Reglaments
 Pressupots
 Urbanisme
 Desenvolupament local
 Participació Ciutadana
 Pagament d'Impostos
 Eleccions
 Guia i plànol del municipi
 Telèfons i adreces
 Organització
 Grups polítics
 Ordenances
 Plens
 Juntes de Govern Local
 Pressupost municipal
 Programes culturals
 Publicacions Ajuntament
 Biblioteca
 Teatre d'Artà

Enllaç a incidènciesEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà

 COMISSIÓ DE LES FESTES DE SANT PERE I SANT SALVADOR

 ABRIL DE LLETRES

 Horari d'estiu del Parc Verd


 Aprovació de les bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal,mitjançant concurs, amb caràcter interí, per crear una borsa d’auxiliars administratius/ves

 Calendari primer exercici proves oficial Policia Local

 Acta de constitució del Tribunal qualificador per a la plaça d'administratiu/va

 Llistat d'aspirants admesos a les proves per a la plaça d'administratiu/va

 Acta tribunal qualificador-valoració prova concurs de mèrits

 Aprovació projecte reparcel·lació econòmica de la urbanització s’Estanyol

 Anunci llistat definitiu dels aspirants a les proves d'oficial de policia

 Anunci persones admeses per a places oficial de Policia Local i constitució tribunal

 Aprovació definitiva de la modificació d'usos detallats del poliesportiu Na Caragol, del Camp de Futbol Ses Pesqueres i del poliesportiu Cap Ferrutx