INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Juntes de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidènciesEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà

Artà estalvia 89.983,86 € en el tractament de residus

Aquestes dades corresponen a la diferència de facturació de Tirme entre 2013 i 2014

 ENCALENTINT FESTES DE SANT SALVADOR 2014

 Actualització de la informació sobre el reciclatge

 Estat de l’aigua de la platja de la Colònia de Sant Pere

 Horaris d’estiu de les biblioteques d’Artà i de la Colònia de Sant Pere

 Maira Puhlmann, alumna del CEIP Na Caragol, guanya el Concurs Comarcal de Cartells de Prevenció dels Incendis Forestals


 LListat provisional d'aspirants admesos i exclosos per a borsa d'auxiliar d'infermeria

 Acord d'aprovació de la borsa cambre/res de pisos o netejadors/res a l'Ajuntament d'Artà

 Acta del Tribunal qualificador de valoració dels mèrits per crear una borsa d'auxiliars administratius/ves

 Borsa de TAE - assesssor/ora jurídic/a - lletrat/ada. Resultats definitius de la prova de coneixements de nivell C1 de llengua catalana

 Borsa de cambrers/eres de pisos o netejadors/ores. Resultats definitius de la prova de coneixements de nivell A2 de llengua catalana

 LListat provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la borsa de TAE -assessor/a jurídic/a-Lletrat/da

 Llistat provisional, per ordre de puntuació dels mèrits, de la borsa de treball de cambrers/es de pisos o de netejadors/es per als diferents serveis de l'Ajuntament d'Artà

 Borsa d'auxiliars administratius. Resultats definitius de la prova de coneixements de nivell B2 de llengua catalana

 Borsa de cambrers/eres de pisos o netejadors/ores. Resultats provisionals de la prova de coneixements de nivell A2 de llengua catalana

 Borsa auxiliars administratius.Resultats provisionals de la prova de coneixements de nivell B2 de llengua catalana

 Llistat provisional de persones admeses del procés selectiu per formar part de la borsa de treball de cambrers/es de pisos o netejadors/es

 Llistat definitiu de persones aspirants admeses per a la creació d'una borsa d'auxiliars administratiuts/ves

 Llistat definitiu, per ordre de puntuació dels mèrits, de la borsa de treball de professors/es de l'Escola Municipal de Música

 Convocatòria per a cobrir la titularitat de JUTGE O JUTGESSA DE PAU SUPLENT

 Aprovació de les bases d'una borsa de feina de cambrer/era de pisos o de netejador/ora

 Aprovació de les bases d'una borsa de feina de personal tècnic de cures auxiliars en infermeria, tècnic en atenció sociosanitària o qualificació professional en atenció sociosanitària

 Acta del Tribunal qualificador per valorar prova psicotècnica i suma total fase concurs i fase oposició

 Llistat provisional, per ordre de puntuació dels mèrits, de la borsa de treball de professors/es de l'Escola Municipal de Música

 Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la creació d'una borsa d'auxiliars administratius/ves mitjançant concurs

 Resultats de la prova de llengua catalana de la borsa de professors de l'Escola de Municipal de Música

 Resultats de la prova de l'àrea professional places oficial de policia

 Llistat definitiu d'admesos i exclosos de la borsa de treball de professors/es de l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament d'Artà

 Llistat provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball de professors/es de l'Escola Municipal de Música

 Resultats de la prova complementària. Plaça administrativa

 Resultats de la prova professional complementària places oficial de policia

 Calendari segon exercici de la fase d'oposició, plaça d'oficial de policia local

 Resultats de la prova d'aptitut físico-mèdica proves oficial Policia

 Resultats 2a prova plaça administratiu/va

 Resultats 1a prova plaça administratiu/va

 Calendari primer exercici proves oficial Policia Local

 Acta de constitució del Tribunal qualificador per a la plaça d'administratiu/va

 Llistat d'aspirants admesos a les proves per a la plaça d'administratiu/va

 Acta tribunal qualificador-valoració prova concurs de mèrits

 Anunci llistat definitiu dels aspirants a les proves d'oficial de policia

 Anunci persones admeses per a places oficial de Policia Local i constitució tribunal