INICI
  Transparència
  Reglaments
  Pressupots
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances
  Juntes de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions Ajuntament
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Guia i plànol del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups politics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidènciesEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà

 Comunicat de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

 COMISSIÓ DE LES FESTES DE SANT PERE I SANT SALVADOR

 ABRIL DE LLETRES

 Horari d'estiu del Parc Verd


 Aprovació de les bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal,mitjançant concurs, amb caràcter interí, per crear una borsa d’auxiliars administratius/ves

 Calendari primer exercici proves oficial Policia Local

 Acta de constitució del Tribunal qualificador per a la plaça d'administratiu/va

 Llistat d'aspirants admesos a les proves per a la plaça d'administratiu/va

 Acta tribunal qualificador-valoració prova concurs de mèrits

 Aprovació projecte reparcel·lació econòmica de la urbanització s’Estanyol

 Anunci llistat definitiu dels aspirants a les proves d'oficial de policia

 Anunci persones admeses per a places oficial de Policia Local i constitució tribunal

 Aprovació definitiva de la modificació d'usos detallats del poliesportiu Na Caragol, del Camp de Futbol Ses Pesqueres i del poliesportiu Cap Ferrutx