Segueix-nos
07/05/2021
Artà aprova l’Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP)
La Norma, que romandrà 30 dies en exposició pública (fins el 26 de maig) abans de la seva publicació, regularà determinats aspectes de l’ordenació del trànsit de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP) a les vies urbanes del municipi

El Ple de l’Ajuntament d’Artà aprovà en la seva sessió del mes d’abril l’Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP), una norma que té per objecte regular determinats aspectes de l’ordenació del trànsit de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP) a les vies urbanes del terme municipal d’Artà. L’Ordenança regula, entre d’altres, les vies per on poden circular aquests vehicles i a quina velocitat, les característiques dels distints cicles i VMP i les prohibicions, l’estacionament, el registre de cicles o el règim sancionador.

El Ple aprovà també l’establiment d’un període de 30 dies (fins el 26 de maig) per a l’exposició pública de l’Ordenança perquè, d’aquesta manera, la ciutadania la pogués consultar i fer les seves aportacions abans de la seva publicació definitiva en el BOIB. La norma es pot consultar al web municipal, al tauler d’edictes (entrau aquí).

Tornar a d'alt