Segueix-nos
07/03/2023
Obert el termini per al pagament voluntari de tributs municipals
Es pot fer fins dia 2 de maig a les entitats bancàries que figurin en l'avís de pagament

El passat 1 de març s'obrí el període voluntari per fer efectius els pagaments de determinats tributs municipals. Són l’impost sobre els vedats de caça, la taxa del cementiri municipal, la taxa dels guals permanents, la taxa per a llicències d'autotaxi i altres vehicles de lloguer i la taxa per a l’aprofitament de terrenys de domini públic amb caixers automàtics. La data límit d’aquest període voluntari de pagament finalitza dia 2 de maig.  

El pagament d’aquests tributs només es pot fer a través de les entitats bancàries que figuren en l'avís de pagament. Si no rebeu aquest avís, el podeu sol·licitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Solivelles (de dilluns a divendres, entre les 9 h i les 14 h) o a l'edifici municipal de la Colònia de Sant Pere (de dilluns a divendres entre les 9 h i les 14 h). 

Acabat el període voluntari de pagament, l'Ajuntament podrà exigir l'abonament del deute, amb el recàrrec corresponent. 

Agència Tributària de les Illes Balears

Recordau que la recaptació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa de recollida, transferència, transport i tractament de residus sòlids urbans i la taxa de clavegueram es realitza des del passat any a través de l'Agència Tributària de les Illes Balears

Tornar a d'alt