Segueix-nos
31/10/2023
La neteja dels dipòsits d’aigua del municipi es farà per novembre
Cal tenir en compte que aquestes feines poden provocar una interrupció en el subministrament d’aigua durant vàries hores

L’Ajuntament d’Artà té previst realitzar durant el mes de novembre la neteja dels quatre dipòsits municipals que abasteixen d’aigua Artà i la Colònia de Sant Pere. Aquestes feines poden provocar la interrupció del subministrament d’aigua durant vàries hores, pel que es recomana a la ciutadania que s'informi dels diferents dies en què es realitzaran per, així, actuar amb previsió. Cal tenir en compte que el buidat dels dipòsits se sol iniciar la nit anterior a la neteja. 

Els dies de feina programats són:

- S’Ametlerar. Dimarts, 7 de novembre. No afectarà.  

- Hort des Bril. Dijous, 9 de novembre. Afectarà mínimament una part d’Artà.  

- Ses Escoles. Dijous, 16 de novembre. Afectarà bona part del poble d’Artà.

- Colònia Sant Pere. Dimarts, 21 de novembre. Afectarà la Colònia i s’Estanyol.

Tornar a d'alt