Segueix-nos
04/04/2024
L’Agenda 2030, un camí cap a la sostenibilitat amb la implicació ciutadana

L’Ajuntament d’Artà treballa per construir un futur més sostenible i equitatiu, utilitzant l’Agenda 2030 i els ODS com a guia.

Adoptada al 2015, l’Agenda 2030 marca un camí cap a un món més just i sostenible, abordant qüestions com el canvi climàtic i la justícia social mitjançant 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS). A Artà, això significa incloure aquests objectius en els plans municipals i involucrar la ciutadania en el procés.

Actualment, s’està fent una anàlisi de diversos projectes, plans municipals i accions previstes per poder fer una diagnosi que ajudi a elaborar el full de ruta a seguir. En aquest procés, la col·laboració ciutadana és clau, ja que, mitjançant enquestes, entrevistes i reunions, s’identificaran necessitats locals i es proposaran solucions que s’alineen amb els ODS.

Així, ja es compta amb la implicació de tots els centres escolars del poble, entitats diverses i agents clau i, per altra part, es facilitarà a la ciutadania una enquesta per conèixer el parer de la gent en relació a la qualitat de vida i la mobilitat a Artà.

Els resultats d’aquests qüestionaris serviran per nodrir el nou pla de mobilitat que s’està elaborant i aquests, juntament amb altres enquestes a famílies i alumnat del poble, proporcionaran més informació per elaborar altres plans, com ara el Pla d’infància i joventut o el Pla estratègic participatiu d’igualtat.

En definitiva, la feina transversal entre els projectes municipals és un tret important a l’hora de plantejar l’Agenda 2030 i generar espais participatius relacionats amb la sostenibilitat del municipi.

Tornar a d'alt